विद्या हेचि धन

विद्येची भक्ति, विद्येची प्राप्ती
विद्याच संपत्ति, जिवनाची

विद्येचा अभाव, जीवाचा न ठाव
घेई जीव धाव, विषयांशी

विद्येची जाण, अज्ञानाचे निर्मुलन
ज्योतीचे आगमन, ज्ञानाच्या

विद्येचे अर्जन, जीवाचे भुषण
विद्येचा मान, सर्वत्रयी

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s